luni, 14 octombrie 2019
Statut PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 14 Decembrie 2010

STATUTUL PARTIDULUI POLITIC AL ROMÂNILOR DIN ITALIA

IDENTITATEA ROMÂNEASCÃ

 

 

CAPITOLUL I

 

Denumirea – Sediul- Simbolul- Durata

 

Art.1) Se constituie o asociatie politico-culturala denumita IDENTITATEA ROMANEASCA –PARTITO DEI ROMENI D'ITALIA

Sediul social, legal, administrativ, politic si cultural al asociatiei este stabilit in Roma,Viale Appio Claudio 289.

Asociatia promoveaza realizarea unui Partid politic national a carui activitate va putea fi organizata la nivel regional, provincial si comunal .Structurile în teritoriu ale Partidului vor avea o responsabilitate proprie din punct de vedere administrativ, contabil si civil, iar daca nu opereaza în conformitate cu principiile generale stabilite de prezentul statut, nu vor atrage responsabilitatea Asociatiei politico-culturale .

Pot fi deschise sectiuni pe întreg teritoriul national si în strainatate .

Simbolul Partidului este reprezentat de un cerc al carui fond este alb, cu înscrisul de culoare neagra în semicercul superior: “IDENTITATEA ROMANEASCA”, iar in semicercul inferior “PARTITO DEI ROMENI D'ITALIA” având în centru stânga drapelul italian iar în centru dreapta drapelul roman.

Simbolul este proprietatea exclusiva a Partidului si va putea fi utilizat doar cu autorizatia expresa a Presedintelui Partidului.

Asociatia politico-culturala are durata cincinala din momentul constituiri si va continua propria activitate, din cinci in cinci ani, prin renovarea tacita a duratei, în absenta unei deliberari de desfiintare a Secretariatului National ce se poate adopta doar in unanimitate .

Deliberarea Secretariatului National sa prevada transformarea Asociatiei politico-culturale , deci a Partidului, într-un alt subiect politic, poate fi adoptata doar cu majoritate calificata de doua treimi a membrilor Secretariatului National.

 

 

 

CAPITOLUL II

 

Scopul- Obiectivele

 

Art.2) Partidul Identitatea Românesca este un subiect politic autonom si independent care aspira la realizarea efectiva a unei Europe Comunitare bazata pe valori multietnice, de integrare pacifica si convietuire a popoarelor care o compun. Atât în Italia cât si în România, Partidul va încerca sa stimuleze, prin propria activitate, ambele societati spre o integrare sociala, culturala si politica a minoritatilor lingvistice, culturale ce se afla pe teritoriul lor si, în special, a minoritatii constituita de comunitatea româna prezenta în Italia, pe care Partidul, prin crearea sa, întelege sa o tuteleze. Scopul Partidului este acela de a ajuta, dezvolta si determina integrarea socio–culturala si politica a comunitatii românesti din Italia.

Obiectivul primordial al Partidului, care se naste fara o conotatie ideologica, ci doar cu scopul de a obtine o progresiva si constanta îmbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatii românesti prezente în Italia, este acela de a promova si sustine integrarea cetatenilor români în realitatea sociala, politica si culturala italiana, prin prisma radacinilor culturale latine comune, care apropie poporul italian de cel român.

 

Partidul se inspira si apeleaza, în primul rând, la valorile Crestinismului, recunoaste ca fundamentale principiile morale si religioase exprimate de Biserica Ortodoxa Româna si de Biserica Romano Catolica. Isi propune sa reafirme valorile religioase si spirituale într-o societate precum cea italiana în care consumismul si materialismul, determinând o dezvoltare economica si o bunastare generalizate, au golit societatea de acele valori spirituale care constituie adevaratul sens al vietii, dincolo de goana sterila pentru posesia de proprieati si bunuri materiale.

Partidul promoveaza si sustine ca prioritati ale propriului program toate acele masuri care pot îmbunatati si realiza integrarea legala a cetatenilor români în Italia cum ar fi: simplificarea masurilor pentru eliberarea permisului de sedere si pentru reîntregirea familiala, o îmbunatatire a calitatii serviciilor consulare din ambele tari, scurtarea procesului de echivalare a titlurilor de studiu , recunoasterea Bisericii Ortodoxe Române de catre Statul Italian, având consecinta directa ca cetatenii români sa poata varsa parte din veniturile lor în favoarea Bisericii Ortodoxe Române, conform legislatiei italiene (cota 8 X Mille ); înfiintarea de gradinite, scoli, atât publice cât si private, în care limba româna sa fie considerata a doua limba si de spitale, atât publice cât si private, cu personal sanitar vorbitor de limba româna.

Partidul doreste sa obtina dreptul, pentru comunitatea româna, si în consecinta pentru cetatenii acesteia de a avea acces la atribuirea de locuinte sociale sau din fondul public edilitar, în orice administratie publica, precum si accesul liber la concursurile pentru functionarii publici din institutiile locale.

Partidul tuteleaza muncitorii români, în vederea integrarii pe piata muncii italiene, furnizându-le asistenta juridica si politica necesara asigurarii respectarii tuturor drepturilor civile ale acestora si pentru evitarea utilizarii ilegale, injuste a fortei de munca, garantându-le dreptul la o viata demna si la respectul radacinilor culturale si religioase, în concordanta cu prevederile Constitutiei italiene si ale Tratatelor Internationale bilaterale si comunitare.

Partidul va putea participa la toate alegerile administrative, politice si europene care se vor organiza în Italia, cu unicul obiectiv de a cauta o îmbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatii române de rezidenti în Italia si o reala integrare a cetatenilor acesteia în societatea italiana.

Partidul este deschis si la dispozitia tuturor cetatenilor italieni care admit necesitatea integrarii în Italia a muncitorilor si, în general, a cetatenilor straini care îsi asuma prin cultura, religie, istorie, limba, valorile culturale prezente în societatea italiana, si care sa aiba dorinta de îmbunatatire si mentinere a relatiilor dintre cele doua state si între cele doua popoare.

Partidul, având valorile crestine ca fundament al activitatii politice, va actiona în interesul membrilor italieni care înteleg sa conserve radacinile crestine si latine ale Italiei si va promova integrarea în Italia a cetatenilor români, conservarea identitatii sociale, culturale, politice si religioase a acestora, dar, totodata, va favoriza si sustine integrarea cetatenilor italieni care vor dori sa se stabileasca pe teritoriul român.

Partidul întelege sa promoveze la nivel comunitar intensificarea relatiilor de interes politico-strategic între tarile din aria latina: Italia, România, Portugalia, Franta si Spania; pentru valorificarea radacinilor latine comune ale acestor tari, pentru a le trasforma într-o forta vie, stimulanta, determinând atingerea obiectivului de Comunitate Europeana, unitara, integrata, solidara, multiculturala si multirasiala, respectând propriile traditii si origini.

 

CAPITOLUL III

 

Fondatori- Membri- Adeziuni

 

Art.3) Numarul de fondatori al Asociatiei este reprezentat de semnatarii înscrierii prezentului statut. Numarul membrilor de partid este nelimitat si va fi constituit de membrii fondatori ai Asociatiei si de catre toti cei care se vor înscrie prin libera adeziune la Partid.

Se pot înscrie în Partid cetateni români, italieni sau de alta nationalitate care se regasesc în idealurile propuse si afirmate de prezentul Statut si care au împlinit vârsta de 18 ani .

Pentru a se înscrie este necesar sa se semneze copia prezentului Statut, sa se furnizeze datele personale, intruducerea în registrul asociatilor si sa se verse cotizatia de înscriere anuala fixata, în prezent la 5,00€.

Inscrisii trebuie sa respecte prezentul Statut, regulamentele si deliberarile adoptate de catre Secretariatul National si Adunarea Nationala.

Toti membrii au dreptul sa participe la deliberarile Adunarii Nationale a Partidului.

Calitatea de membru se pierde prin renuntarea expresa la aceasta, prin neplata cotizatiei anuale sau prin adoptarea unei masuri disciplinare de catre Secretariatul National.

Orice membru al Partidului care va detine functii publice alese la orice nivel va trebui sa verse 1/3 (o treime) din veniturile încasate ca urmare a functiei detinute la Fondul Comun al Partidului.

Adeziunea politica la Partid este anuala, cu durata de un an de la 1 ianuarie la 31 decembrie a fiecarui an si se reconfirma prin înscrierea anuala .

Nu se pot înscrie în Partid persoanele care sunt condamnate prin sentinta definitiva la pedepse mai mari de un an, sentinte emise de autoritatile judiciare italiene sau române.

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

Fondul comun

 

 

Art.4) Asociatia nu are scop lucrativ. Fondul comun este constituit din cotele de înscriere anuale, din contributii publice si private nationale sau din strainatate si din donatii care se fac Partidului pentru a favoriza atingerea obiectivelor si scopurilor institutionale, în afara contributiilor membrilor care îndeplinesc functii elective.

Trezoreria Asociatiei si organele nationale ale Partidului nu se pot considera destinatari sau responsabili de gestionarea fondurilor sau a contributiilor înscrisilor, ori alte contributii private care vor fi retinute direct la sediile teritoriale pentru necesitatile lor de gestiune.

 

 

CAPITOLUL V

 

Organele Partidului

 

Art.5) Organele Partidului sunt:

•  ADUNAREA NATIONALÃ ,

•  SECRETARIATUL NATIONAL ,

•  PRESEDINTELE PARTIDULUI ,

•  SECRETARUL GENERAL ,

•  TREZORIERUL SI COLEGIUL REVIZORILOR CONTABILI

 

Functiile si responsabilitatile interne ale Partidului nu sunt retribuite, cu exceptia unei deliberari speciale a Secretariatului National cu majoritate de 2/3 (doua treimi) dintre membri.

Organele si structurile Partidului sunt de tip politic si, în consecinta, deliberarile lor nu pot limita in nici un mod drepturile membrilor fondatori ai Asociatiei sau ale membrilor Partidului.

 

Art.6) Adunarea Nationala a membrilor se reuneste în mod ordinar o data la doi ani. În mod extraordinar poate fi convocata de Presedintele Adunarii Nationale, care este si Presedintele Partidului, la cererea a minimum 5 membri din Secretariatul National sau a o mie de membri, dar aceasta dupa alegerea primului Secretariat National si Adunarii Nationale, în sensul prezentului Statut.

La Adunarea Nationala participa toti membrii Partidului. Adunarea Nationala este prezidata de Presedintele Adunarii, care este numit de membrii Asociatiei prin act constitutiv. Acesta va convoca prima Adunare Nationala în termen de patru ani de la constituirea Asociatiei si Partidului .

Adunarea Nationala alege Presedintele Adunarii si al Partidului cu majoritate simpla de jumatate plus unu .

Adunarea Nationala alege cu majoritate simpla Secretariatul National al Partidului, constituit din 15 membri.

Adunarea Nationala decide, cu majoritate simpla, directivele politice ale Partidului, care ulterior vor fi puse in aplicare de catre Secretariatul National.

În Adunarea Nationala nu sunt admise delegatii si deliberarile vor fi facute prin ridicarea mâinii, cu majoritate simpla a celor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.

 

Presedintele, la fiecare Adunare Nationala, va numi un secretar de sedinta, care va realiza procesul verbal, consemnând deliberarile adoptate de catre Adunarea Nationala.

Adunarea Nationala va fi convocata de catre Presedintele Partidului, prin intermediul unui aviz de convocare, ce se va introduce pe situl partidului, cu minimum o luna înainte de data fixata pentru Adunarea Nationala; sau prin orice alta metoda va fi considerata adecvata pentru informarea tuturor membrilor cu privire la data fixata pentru desfasurarea Adunarii Nationale.

 

Art.7) Secretariatul National al Partidului va fi format dintr-un numar de 15 membri alesi de Adunarea Nationala, iar Presedintele este de drept membru al acesteia. În caz de paritate de voturi, votul Secretarului National are valoare dubla.

Secretariatul National alege, în cadrul sau, prin majoritate simpla, Secretarul National, care reprezinta si coordoneaza politica Partidului, în conformitate cu deliberarile Adunarii Nationale si ale Secretariatului National.

Secretariatul National poate delibera, în mod valabil, când sunt prezenti minimum 8 membri, iar deciziile sunt luate cu majoritate simpla, exceptie facând cazurile specifice prevazute de prezentul Statut.

Secretariatul National realizeaza directiile si obiectivele politice stabilite de Adunarea Nationala si decide participarea Partidului la competitiile electorale, selectioneaza si valideaza candidaturile înscrisilor pentru orice competitie electorala, la care participa Partidul la orice nivel .

Secretariatul National aproba si ratifica propunerile de candidaturi facute de organele teritoriale ale Partidului.

Secretariatul National este in functie patru ani. Primul Secretariat National si primul Secretar National sunt alesi dintre membrii fondatori ai Asociatiei Politice si Culturale si vor ramâne în functie pâna la convocarea primei Adunari Nationale, care va organiza alegerea membrilor Secretariatului National cu majoritate simpla.

Secretariatul national are competenta de a decide aprobarea functionarii de sedii teritoriale sau în strainatate, sedii ce nu vor putea fi legal costituite in absnta unei autorizatii de functionare din partea Secretariatului National.

Secretariatul National exercita forta disciplinara asupra membrilor, putând decide excluderea din Partid în cazul în care membrii nu se conformeaza principiilor prevazute de prezentul Statut si directiilor politice aprobate de Adunarea Nationala.

Secretariatul General poate, în caz de absoluta necesitate, revoca investirea dintr-o functie a Partidului sau închiderea definitiva a unui sediu teritorial ce nu se conformeaza liniilor politice stabilite de Adunarea Nationala si de Secretariatul National.

 

Art. 8) Presedintele Adunarii Nationale, deci al Partidului, este ales de Adunarea Nationala în modalitatea stabilita de prezentul Statut. Functia de Presedinte al Partidului va fi îndeplinita de Presedintele Asociatiei, pâna la convocarea primei Adunari Nationale, care va organiza alegerea Presedintelui si totodata a celorlalte organe ale Partidului. Presedintele ramâne în functie 4 ani, si poate fi reales maximum 2 mandate consecutive, putând candida ulterior dupa unul sau mai multe mandate exercitate de alti membri.

…Presedintele este reprezentantul civil si administrativ al Asociatiei si al Partidului, în toate activitatile pe care organizatia le va întreprinde. Presedintele convoaca Adunarea Nationala dupa modalitatea stabilita de Statut, fiind membru de drept al Secretariatului National.

Pâna la alegerea organelor Partidului, revin Presedintelui numit si membrilor fondatori ai Asociatiei urmatoarele sarcini:

-exercitarea dreptului de proprietate asupra simbolului Partidului;

-modificarea si completarea prezentului Statut;

-aprobarea bugetului si cheltuielilor;

-repartizarea si utilizarea Fondului comun, în functie de modalitatea de gestiune a Partidului;

-administrarea sitului de Internet al Partidului.

 

Art. 9) Secretarul National reprezinta politic Partidul în toate ocaziile, realizeaza programul politic si electoral al Partidului, coordoneaza activitatea în cadrul politic si institutional. Secretarul National convoaca si prezideaza Secretariatul National, coordoneaza activitatea politica, dialogheaza cu reprezentantii altor Partide si Miscari, conduce delegatia Partidului în ocazii institutionale de relevanta.

Secretarul National atribuie sarcini si functii politice în interiorul Partidului, si desemneaza coordonatorul de departamente.

Secretarul National numeste Colegiul Revizorilor Contabili si este ales de catre Secretariatul National. El ramâne în functie timp de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru maximum doua mandate consecutive. Ulterior poate fi reales dupa minimum un mandat exercitat de un alt membru.

Primul Secretar National este ales de membri fondatori ai Asociatiei si va ramâne în functie pâna la numirea primului Secretariat National, în conformitate cu normele prezentului Statut.

 

Art. 10) Trezorierul Partidului este ales de membrii Secretariatului National si ramâne în functie timp de 4 ani cu posibilitatea de a fi reales maximum doua mandate consecutive, ulterior putând fi reales dupa minimum un mandat îndeplinit de o alta persoana.

Primul Trezorier al Partidului e numit de membrii fondatori ai Asociatiei si va ramâne în functie pâna la numirea Trezorierulu de catre Secretariatul National, ales în conformitate cu prezentul Statut.

Trezorierul este responsabil de Fondul comun al Partidului, pe care îl administreaza sub directul control al Presedintelui de Partid. Trezorierul realizeaza anual bilantul economico- financiar al Partidului, cu documentatia specifica pentru contabilitatea Partidelor Politice, cere decontarile electorale cuvenite Partidelor, si este autorizat sa deschida conturi curente bancare sau postale în numele Partidului, sa realizeze toate operatiunile bancare, inclusiv fideiusiuni, sa achizitioneze bunuri în numele Asociatiei, sa organizeze registrele contabile ale Asociatiei si Partidului, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Colegiul Revizorilor Contabili este compus din înscrisi în Registrul National al profesiei, care controleaza, în conformitate cu legislatia, corectitudinea gestiunii economico- financiare a Asociatiei.

Colegiul realizeaza un Raport referitor la gestiune, care va fi prezentat Organismelor legal prevazute.

Colegiul revizorilor este în functie o perioada de 4 ani, si membrii acestuia pot fi realesi. Primul Colegiu al Revizorilor Contabili va fi numit de catre Secretariatul National în conformitate cu Statutul.

 

Art. 11) Organele teritoriale ale Partidului

În fiecare regiune în care numarul membrilor depaseste 2500 de înscrisi, Secretarul National poate fixa data Adunarii Regionale, care alege cu majoritate simpla Secretarul Regional.

Secretarul Regional coordoneaza activitatea politica a Partidului în regiunea de apartenenta sub controlul si îndrumarea politica a Secretarului National, supunând deliberarii si aprobarii Secretariatului National deschiderea de sedii si birouri teritoriale ale Partidului pentru propria regiune.

La fiecare sediu teritorial al Partidului trebuie sa fie tinut un registru de evidenta a membrilor din zona.

Toate cotizatiile de înscriere încasate în sediile teritoriale trebuie predate Trezorierului Partidului, cu exceptia unei indicatii scrise diferite dispuse de acesta.

Secretariatul Regional poate propune Secretariatului National obiective specifice legate de teritoriu, propune prezentarea listei Partidului în alegerile locale si propune lista reprezentantilor în aceste alegeri locale.

Numele propuse de catre Secretariatul Regional pentru a fi înscrise în listele electorale ale Partidului trebuie aprobate de catre Secretariatul National prin deliberare specifica.

Organele teritoriale ale Partidului sunt subordonate coordonarii politice generale dispuse de catre Secretariatul National.

 

Art. 12) Dispozitii tranzitorii

În caz de demisie sau imposibilitate obiectiva din partea Secretarului National sau a Presedintelui ales prin actul constitutiv al Asociatiei de catre membrii fondatori ai acesteia, aceiasi membri fondatori vor alege un supleant care sa preia functia si sa ramâna în functie pâna la prima nominalizare în sensul prezentului Statut.

 

Art. 13) Pentru aspectele neprevazute de prezentul Statut, se vor avea în vedere dispozitiile legale ce reglementeaza materia.

Ultima actualizare în Marţi, 14 Decembrie 2010
 
Copyright © 2019. Identitatea Românească - Partidul Românilor din Italia.